Privacy statement

De website mijnhulpmiddelenwinkel.nl beheerd door De Friese Hulpmiddelen Winkel B.V.. Via deze website kunnen zorgverleners en cliënten producten selecteren en bestellen. In dit Privacy statement informeren wij u graag over de verwerking van uw en uw cliënt gegevens door mijnhulpmiddelenwinkel.nl . Wij kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

Laatste update van dit Privacy statement: 29-10-2020.

Op wie is dit Privacy statement van toepassing?

Dit Privacy statement richt zich tot iedereen die deze website mijnhulpmiddelenwinkel.nl bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten op de website.

Bent u cliënt, rechtstreeks klant van mijnhulpmiddelenwinkel.nl

Mijnhulpmiddelenwinkel.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacy statement is rechtstreeks op u van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van cliënten?

Wanneer u onze website bezoekt of één van de formulieren invult verwerken wij verder automatisch de volgende soorten gegevens: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, informatie met betrekking uw bezoek aan onze website, surfgedrag, gegevens van de gebruikte computer, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens van cliënten?

Wij zullen de persoonsgegevens van cliënten uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden: het aanbieden en uitvoeren van onze diensten en de afhandeling daarvan met de zorgverzekeraar, het onderhouden van contact met de leverancier, apotheek en cliënt, beveiligen en optimaliseren van onze website, intern beheer, het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses, marketingdoeleinden, de afhandeling van klachten en geschillen, en ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens van cliënten worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit Privacy statement staan beschreven.

Voor de uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van de diensten van onze partners, die als bewerkers in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Met deze bewerkers hebben wij een schriftelijke verwerkersovereenkomst afgesloten.

Buiten de in dit Privacy statement genoemde situaties, zullen wij persoonsgegevens van cliënten niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy statement.

Beveiliging en bewaren

  • Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens van cliënten die onder onze zeggenschap vallen. Zo nemen wij in het bijzonder de volgende maatregelen:
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee informatie tussen de gebruiker en onze website wordt afgeschermd.
  • Wij houden logs bij van opvragingen van de persoonsgegevens van cliënten;
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
  • Wij verzoeken u ons onmiddellijk te informeren indien u vermoedt dat uw account onbevoegd door anderen wordt gebruikt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Heeft u vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, verwijderen, of een copy ontvangen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Mijnhulpmiddelenwinkel.nl
Email: info@mijnhulpmiddelenwinkel.nl
Telefoon: 085 04 83 209