Klacht

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Klacht indienen

Via vragen@mijnhulpmiddelenwinkel.nl kunt u uw klacht bij ons melden. Wij nemen daarna binnen 14 dagen contact met u op.

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons  Privacystatement.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Mijn HulpmiddelenWinkel is aangesloten bij De Geschillencommissie. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl.

De Geschillencommissie

Voor de levering van hulpmiddelen zijn wij lid van De Geschillencommissie. Bij een geschil over de hulpmiddelen kunt u bij deze commissie terecht:

Bordewijklaan 46

2591 XR Den Haag
Telefoonnummer: 070 310 53 10
Internet: www.degeschillencommissie.nl